Podologie

Wat is podologie? De podologie (letterlijk: “voetkunde”) is een wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

De podologie werkt volgens de methode van biomechanica, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen toepassing daarvan in het ADL-segment en het Sportsegment. ADL staat voor Algemeen Dagelijks Leven.

De binnen de podologie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en bestrijden. Deze definitie houdt automatisch in dat de registerpodoloog breed opgeleid moet zijn.

De registerpodoloog behandelt patiënten met voet- en houdingsklachten veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie, heup en/of rug) of in verband met reuma of diabetes mellitus (suikerziekte).

Registerpodoloog

Het beroep “podoloog” is niet beschermd, dat impliceert dat eigenlijk iedereen zich “podoloog” mag noemen. Mede daarom is er een landelijke organisatie opgericht waar alleen podologen zich kunnen inschrijven die aan bepaalde eisen voldoen.

Stichting LOOP is het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie en zet zich in voor de kwaliteit van de podologie in Nederland. Een registerpodoloog of podoposturaal therapeut is een erkende paramedische voetspecialist. De titels zijn beschermd en staan geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie.

Een registerpodoloog moet voldoen aan eisen op het gebied van:

 • opleiding
 • aard van de verleende zorg
 • praktijkinrichting en materialen
 • hygiëne en milieu
 • protocollering
 • na- en bijscholing en kwaliteitsbewaking hiervan

De volgende klachten kunnen door de registerpodoloog worden behandeld:

 • standafwijkingen aan voeten
 • specifieke voetproblemen bij kinderen
 • standafwijkingen van de tenen/nagels
 • overbelastingsklachten
 • vermoeidheidsklachten
 • sportblessures
 • klachten bij Diabetes Mellitus en Reuma
 • problemen elders in het lichaam veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,heup en/of rug)

De registerpodoloog beoordeelt voor iedere patiënt afzonderlijk hoe deze het beste geholpen kan worden. In die zin biedt de podologie haar patiënten met voetklachten een breed aanbod van therapieën. Daarnaast stelt de registerpodoloog specifieke therapieplannen op voor onder andere de reumatische en diabetische voet. Bovendien heeft de registerpodoloog de mogelijkheid schoenen aan te (laten) passen aan de orthopedisch eisen van de voet.

Een voorziening die onder de basisverzekering valt. De vergoedingen van consulten, onderzoeken, therapiezolen en dm-screenings worden door nagenoeg alle verzekeraars vergoed.

Uw registerpodoloog Heemstede & Haarlem

PodoloogHeemstede.nl – Jessica Kaptein is een registerpodoloog A&B werkzaam in Heemstede en Haarlem.